Wednesday, 24 April 2013

Μερικὲς σκέψεις γιὰ νὰ προστρέχουμε στὴν Θεοτόκο μὲ πίστι καὶ θάρρος


Θέλοντας νὰ προστρέξης στὴν Θεοτόκο μὲ πίστι καὶ θάρρος γιὰ κάθε σου ἀνάγκη, μπορεῖς νὰ τὸ πετύχης ὅταν σκεφθῇς:

Α´) Ὅτι ὅλα ἐκεῖνα τὰ δοχεῖα (ὅπως τὸ γνωρίζεις ἀπὸ τὴν πεῖρα σου) 
στὰ ὁποῖα ἔχει τοποθετηθῆ μόσχος ἢ ἄλλο παρόμοιο ἄρωμα πολύτιμο, μολονότι δὲν ὑπάρχει μέσα τους τὸ ἄρωμα, τὰ ἀγγεῖα αὐτὰ διατηροῦν τὴν εὐωδία τοῦ ἀρώματος ἐκείνου. Καὶ ὅσο περισσότερο χρονικὸ διάστημα παρέμεινε τὸ ἄρωμα μέσα στὸ δοχεῖο, τόσο περισσότερο τὰ δοχεῖα ἐκεῖνα διατηροῦν τὴν εὐωδία· καὶ μάλιστα τόσο περισσότερο εὐωδιάζουν ἐκεῖνα, ὅσο περισσότερο παραμείνει τὸ ἄρωμα μέσα, μολονότι ἐκεῖνος ὁ μόσχος ἢ τὸ παρόμοιο ἄρωμα εἶναι μιᾶς περιοριστικῆς καὶ περιωρισμένης δυνάμεως. Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Καὶ ἐπειδὴ αὐτὰ εἶναι ἀληθινά, ἄραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ ποιὰ φλόγα ἀγάπης καὶ ἀπὸ ποιοὺς λογισμοὺς ἐλέους καὶ εὐσπλαγχνίας μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι γεμάτα τὰ σπλάγχνα τῆς Θεοτόκου, ποὺ γιὰ ἐννέα μῆνες κράτησε στὰ σπλάγχνα της τὸ Χριστό, τὸ ἀκένωτο μύρο, ποὺ κρατεῖ πάντοτε στὸ στῆθος της καὶ στὴν ἀγάπη της, τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἡ ἴδια ἡ αὐτοαγάπη καὶ τὸ ἴδιο αὐτοέλεος καὶ αὐτοευσπλαγχνία καὶ ὄχι περιορισμένης δυνάμεως καὶ μικρῆς διάρκειας, ἀλλὰ ἀτέλειωτης καὶ ἀπεριόριστης;
Ἔτσι ὅπως ὅποιος ἀγγίζει στὰ δοχεῖα ποὺ ἔχουν τὸ μύρο, δέχεται τὴν εὐωδία πάνω του, καὶ ὅποιος πλησιάζει σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ δεχθῆ ἀπὸ τὴν θερμότητά της, ἔτσι καὶ πολὺ περισότερο κάθε φτωχὸς ποὺ ἔχει ἀνάγκη καὶ πλησιάζει μὲ ταπείνωσι καὶ πίστι στὸ οὐράνιο μύρο, στὴν φωτιὰ τῆς ἀγάπης, τοῦ ἐλέους καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας, ποὺ πάντοτε εὐωδιάζει καὶ πάντοτε ἀνάβει στὸ στῆθος τῆς Παρθένου, ὁπωσδήποτε θὰ δεχθῆ βοήθειες, εὐεργεσίες καὶ χάριτες, τόσο περισσότερες, ὅσο περισσότερο συχνὰ καὶ μὲ μεγαλύτερη πίστι καὶ θάρρος πλησιάση.

Β´) Ὅτι κανένα κτίσμα δὲν ἀγάπησε τόσο τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, οὔτε συμμορφώθηκε τόσο μὲ τὸ θέλημά Του, ὅσο ἡ Παναγία του Μητέρα, ἀφενὸς μὲν διότι τὸν γέννησε μόνη χωρὶς ἄνδρα, ἀφετέρου διότι γέννησε μόνο αὐτὸν καὶ κανένα ἄλλον, καὶ ἔτσι δὲν μοιράσθηκε καθόλου μὲ ἄλλον ἡ ἀγάπη της. Ἂν λοιπὸν αὐτὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ἀγαπητὸς Υἱὸς τῆς Παρθένου, ἔδωσε ὅλη του τὴ ζωὴ καὶ ὅλο του τὸν ἑαυτὸ γιὰ τὶς ἀνάγκες ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἔδωσε τὴν μητέρα του ὡς μητέρα μας καὶ συνήγορο γιὰ νὰ μᾶς βοηθᾷ, καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸν ἀποτελεῖ μέσον τῆς σωτηρίας μας, πῶς καὶ μὲ ποιὸ τρόπο θὰ μπορέσῃ κάποτε αὐτὴ ἡ ἀγαπημένη του μητέρα καὶ δική μας συνήγορος νὰ γίνῃ ἀποστάτης τῆς θελήσεως τοῦ τόσο ἀγαπημένου της Υἱοῦ καὶ νὰ μὴ μᾶς βοηθήσῃ;
Γι᾿ αὐτὸ ἀγαπητέ, πρόστρεχε, πρόστρεχε μὲ θάρρος γιὰ κάθε σου ἀνάγκη στὴν Παναγία Θεοτόκο. Γιατὶ ἐκείνη ἡ ἐπιστοσύνη καὶ τὸ θάρρος ποὺ δείχνεις σ᾿ αὐτήν, εἶναι πλούσια καὶ μακαρία καὶ ἀσφαλὲς καταφύγιο καὶ πάντοτε δίνει στὴν καρδιά σου χάριτες καὶ ἐλεημοσύνες.

Πηγή: Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, "Αόρατος Πόλεμος"

1 comment:

 1. Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΗ ΖΩΗ

  Πολύτιμες ψυχές, εκείνοι που ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΕΧΟΝΤΑΙ τον Χριστό να εμπιστευθούν και καρδιακά να του δοθούν, την αλήθεια πολεμούν και ισχυρίζονται οτι ΧΩΡΙΣ συνειδητά στον Χριστό να δοθούν και Σωτήρα σου να τον δεχτούν (Ιωάννης 1:12-13), βάση άλλων και άλλης την Μεσιτεία στον παράδεισο θα μπουν παρολη την καρδιακή τους για τον Χριστο ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ !

  Φίλοι,μου μην ξεγελιέστε, ο Χριστός σας καλεί, καρδιακά να τον ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ, και Σωτήρα σας να τον ΔΕΧΤΕΙΤΕ (Ιωάννης 1:12-13,3:16) και σας βεβαιώνει οτι στην Αιωνία Ζωή μαζί του θα μπείτε και ποτε δεν θα χαθείτε << Τα δικά μου πρόβατα ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ τη φωνή μου κι εγώ τα γνωρίζω, και αυτά ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΕ. Κι ΕΓΩ ΠΑΡΕΧΩ σ' αυτά Αιώνια Ζωή και με κανένα τρόπο ΔΕΝ θα χαθούν ΠΟΤΕ>>(Ιωάννης 10;27)
  <>(Ιωάννης 10;9) Αυτοί που υποστηρίζουν την απρόσωπο Σωτηρία, την Σωτηρία που δεν είναι το Δώρο της προσωπικής κοινωνίας και σχέσης με τον Χριστό, είναι αυτοί που τον Χριστό ΔΕΝ τον εμπιστεύονται, την Φωνή του Δεν την αναγνωρίζουν και ΔΕΝ τον αγαπούν !!!,

  " Θα Σ' ΑΓΑΠΩ ΓΙΑ ΟΛΗ ΣΟΥ ΤΗ ΖΩΗ" λέγει ο Κύριος στον αμαρτωλό που Σωτήρα και Κύριο του τον ΔΕΧΤΕΙ. (Ρωμαίους 8:39,Εβραίους 13:5)

  Φίλε, πάψε να διστάζεις εμπιστεψου τον Χριστό.Δώσε το τιμόνι της Ζωής σου στον Χριστό και στην ευλογία του θα μπεις και Ποτε δεν θα χαθείς, και θα μπαίνεις και θα βγαίνεις και θα βρίσκεις βοσκή.(Ιωάννης 10:9)

  Η αγάπη του Χριστού
  την καρδιά μετουσιώνει
  και της δίνει αφορμή
  τον Χριστό να πλαισιώνει !

  " Κύριε Ιησού Χριστέ, μετανοώ που τόσα χρόνια το κάλεσμα σου το αγνοούσα (Ματθαίος 11:28,Αποκάλυψη 3:20) και μακριά σου ζούσα.Σου ζητάω συγνώμη, συγχώρεση να μου Δόσεις, και να ΕΡΘΕΙΣ να ζήσεις μαζί μου όλες τις ήμερες της Ζωής μου.Είμαι δικός σου. Σου παραδίνω το τιμόνι της Ζωής μου." είναι η προσευχή Αφιερώσεως στον επί γης Θεό Ιησού Χριστό και που θα σου χαρίσει την Αιώνια μ' ΑΥΤΟΝ ΖΩΗ. Αμήν !!!

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...