Sunday, 12 January 2014

Είναι οι προγαμιαίες σχέσεις πορνεία;


Μακαριστοῦ Ἀρχιμ. π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου


Υπάρχουν πολλοί, ενίοτε και καθηγητές Θεολόγοι που διδάσκουν μια πολύ «βολική» και «έξυπνη» θεωρία: Ότι πορνεία είναι μόνο η σαρκική ικανοποίηση που γίνεται έξω από το γάμο με πόρνες και με χρήματα (δηλαδή με πληρωμή).
Ενώ όπου υπάρχει αγάπη, όπου υπάρχει ψυχική επαφή, εκεί δεν έχουμε πορνεία.
Συνεπώς, ένα ζευγάρι νέων που αγαπιούνται και η σαρκική σχέση του αποτελεί «ολοκλήρωση της αγάπης των», δεν είναι πορνεία και άρα δεν κάνουν αμαρτία.
Το Ευαγγέλιο μόνο την πορνεία και τη μοιχεία απαγορεύει. Δεν απαγορεύει την «ολοκλήρωση της αγάπης» ενός ζευγαριού.
Βέβαια η λέξη «πορνεία» στην κυριολεξία σημαίνει την ικανοποίηση των σαρκικών ορέξεων με χρήματα, αφού στην αρχαιότητα ασκούσαν το «επάγγελμα» αυτό γυναίκες αγορασμένες, δηλαδή δούλες.
Όμως εκτός από την κύρια σημασία της, η λέξη πορνεία, είχε ανέκαθεν και τη σημασία της σαρκικής σχέσεως δύο ετερόφυλων προσώπων, χωρίς να υπάρχει χρηματική δοσοληψία.
Μία είναι η νόμιμη συζυγία ανδρός και γυναικός, αυτή που γίνεται με την ευλογία του Μυστηρίου του γάμου. Κάθε πράξη που γίνεται έξω από το Μυστήριο του γάμου χαρακτηρίζεται ως πορνεία ή μοιχεία και καμία διάκριση δεν γίνεται αν συμβαίνει με αμοιβή ή εξ αγάπης.
Πουθενά στην Αγία Γραφή δεν δικαιώνονται οι προγαμιαίες σχέσεις εφ’ όσον γίνονται μεταξύ δύο προσώπων που αγαπιούνται. Και πουθενά στην Αγία Γραφή δεν θα βρούμε αμνήστευση των σχέσεων αυτών, επειδή απουσιάζει η πληρωμή και γίνεται επίκληση του ερωτικού αισθήματος.

Ας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα:
1)Η περίπτωση της Σαμαρείτιδος. Είχε τελέσει πέντε νόμιμους γάμους (ο νόμος τότε το επέτρεπε) και τώρα συζεί με ξένον άνδρα, ασφαλώς γιατί «αγαπιούνται». Έχει όμως τη συνείδησή της βαρειά, γι’ αυτό και όταν ο Κύριος της λέει να πάει να φωνάξει τον (νόμιμο) άνδρα της, εκείνη του λέει «ουκ έχω άνδρα» για να κρύψει ότι συζεί παρανόμως με άνδρα που δεν είναι νόμιμος σύζυγός της. Και ο Κύριος την επιβεβαιώνει, λέγοντας της ότι είπε την αλήθεια, γιατί πέντε άνδρες νυμφέυθηκε και αυτόν που έχει τώρα δεν είναι νόμιμος σύζυγός της. Δηλαδή ο Κύριος αρνείται πως η σχέση αυτή είναι νόμιμη και αποδεκτή.

2)Ο Απόστολος Παύλος ήταν άγαμος. Γράφει λοιπόν για τους άγαμους άνδρες και τις χήρες γυναίκες, ότι θα προτιμούσε και αυτοί να παραμείνουν όπως και αυτός δηλαδή να μην παντρευθούν. Δεν αγνοεί όμως ότι η αγαμία είναι μεν ανώτερη, αλλά όχι και εύκολος δρόμος. Γι’ αυτό προσθέτει: «Αν δεν μπορούν, λόγω της ασθενείας της σάρκας να εγκρατεύονται, τότε καλόν είναι να παντρευθούν». Δεν τους είπε να βολευθούν με εξώγαμες σεξουαλικές σχέσεις, βρίσκοντας ο καθένας ή η καθεμιά ένα … ταίρι έξω από το γάμο.
Μοναδική διέξοδος ο γάμος. «Μονόδρομος». Άλλη διέξοδος δεν υπάρχει. Ούτε διανοείται ο Παύλος την εύκολη «λύση» των εξ αγάπης σχέσεων γι’  αυτούς που δεν εγκρατεύονται. Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιον διά στόματος Παύλου!

3)Και ερχόμαστε στο χωρίο (Α΄ Κορ. Ζ΄ 27-28).
 «Δέδεσαι γυναικί; Μη ζήτει λύσιν. Λέλυσαι από γυναικός; Μη ζήτει γυναίκα. Εάν δε και γήμης ουχ ήμαρτες». Μια σχέση βλέπει ο Παύλος αναμάρτητη. Αυτή στο γάμο. Ούτε υπαινιγμός υπάρχει για σχέσεις «εξ αγάπης» έξω από το γάμο.

4)Επίσης ο θείος Παύλος γράφειστην (Α΄ Κορ. 5, 1) επιστολή του. «Όλως ακούεται εν υμίν πορνεία, και τοιάυτη πορνεία, ήτις ουδέ εν τοις έθνεσιν ονομάζεται, ώστε γυναίκα τινά του πατρός έχειν».
Ο άνθρωπος για τον οποίον ομιλεί ο Παύλος δεν εσκέπτετο πορνεία, απλώς συζούσε με τη μητριά του και προφανώς ο δεσμός του ήταν «εξ αγάπης». Δεν συζεί με χρήματα. Και όμως για τον Παύλο η αθέμιτος αυτή συζυγία ήταν πορνεία.

Οι επινοήσεις αυτές οδηγούν σε ΑΤΥΠΟΝ ΠΟΛΥΓΑΜΙΑΝ!
Γιατί είναι αυτονόητο ότι, όταν οι χριστιανές νέες διαφωνήσουν αργότερα με το πρόσωπο που αγαπούν σήμερα και με το οποίο «ολοκληρώνουν την αγάπη τους», δεν εμποδίζονται να το αντικαταστήσουν με άλλο. Κι αν και με εκείνο διαφωνήσουν και χωρισθούν, θα αναζητήσουν την «αγάπη» τρίτου, μετά τέταρτου, πέμπτου κ.ο.κ. μέχρις ότου «κάπου, κάποτε, με κάποιον» καταλήξουν σε γάμο. Το ίδιο θα πράττουν και οι χριστιανοί νέοι. Όλα αυτά είναι αναμάρτητα!!, γιατί γίνονται… «εξ αγάπης» και όχι με χρήματα; Ωραίος Χριστιανισμός! «Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος».
Αυτές είναι οι θέσεις του Χριστου και της Εκκλησίας Του. Ας μη μας πλανά ο Διάβολος. Ας μη απατούμε τον εαυτό μας. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί και ανάξιοι. «Τις καθαρός από ρύπου…»; Ας προσφέρουμε όμως την αμαρτωλότητά μαςμε ταπείνωση στο Θεό με τη μορφή της μετάνοιας. Μη καθησυχάζουμε και ναρκώνουμε τη συνείδηση μας λέγοντας ότι οι προγαμιαίες σχέσεις δεν είναι αμαρτία. Ότι είμαστε αδύνατοι, ναι. Ότι παρασυρθήκαμε, ναι. Όχι όμως ότι δεν είναι αμαρτία, δεν είναι πορνεία.
Αδελφοί, «στώμεν καλώς∙ στώμεν μετά φόβου»!! Είτε είμαστε Επίσκοποι, κληρικοί, πνευματικοί, θεολόγοι, λαϊκοί. Ο Χριστός δεν εμπαίζεται. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής: «Εν εσχάταις ημέραις ενστήσονται καιροί χαλεποί∙ έσονται γαρ οι άνθρωποι φίλαυτοι… ακρατείς… φιλήδονοι μάλλον ή φιλόθεοι» (Β’ Τιμ. 3, 1)


Απόσπασμα (σελ. 35-38) από το βιβλίο του π. Γεωργίου Καλπούζου «ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», Εκδ. ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ

FASTING THERAPY AND ENERGY DIETS : THE FASTING OF THE NEW AGE


“FASTING THERAPY “
AND “ENERGY DIETS”
THE FASTING OF THE NEW AGE

“Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars whose consciences are seared, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth”.
(I Timothy 4:1-3)

The secret recipe of “New Age” philosophy is the reversal of Christian teachings and its false imitation. Within the frames of its “ecological” mask we are being taught vegetarianism (Vegan) as a salvaging nutrition method with soteriological implications.
Man, according to the “New Age Bible”, is a small God, capable to do anything, through knowledge offered to him by the “Great Teachers”. So he is capable of doing everything the teacher Jesus did, and more! The man of the “New Age” can self-heal from any disease, bodily or mental, as long as he follows the primordial laws of…fasting. By avoiding the consumption of food, the body will dedicate every amount of energy available to self-heal even from an incurable disease as cancer.
In the first phase of “Fasting Therapy”: “…we force our body, with positive thought and patient absence from any food, to bypass the stomach and seek the fat which is stored in each and every one of us, for such circumstances. We all posses it even the thinnest among us”*.  
In the second phase: “Our wise body, will enter the “general cleaning” process, after consuming the main quantity of fat, it targets to other unnecessary things created by the chronic intoxication, or other un-harmonic manifestations such as, stains, moles freckles, lipomas, cysts, fibroids, benign or malignant tumors etc.
The detoxification of the body, through fasting, affects beneficially and successfully against: rheumatism, arthritis, asthma, uremia, stomach ailments, ulcer, chronic indigestion, conditions of the liver, intestinal disorders, heart disease, anemia, many forms of cancer, conditions of the blood, hormonic disorders, sexual incapability and sterility, stress, depression, mental illness even to its most severe form which is schizophrenia. According to them, there are also some indications that “Fasting Therapy” has beneficial results even against AIDS!”*. 
Essential supplement to this “fasting therapy” is: “Daily exercise, fresh air, swimming, daily long baths, massage, protected exposure to the sun, and especially good mood, mental rest and the avoidance of negative emotions. Sexual intercourse must be replaced by tenderly caresses or mild lovemaking, without ejaculation for the men (!).* 
Most important however is that: “once we enter this process, we realize the power of resistance and the self-healing mechanisms of our body. The admiration is converted into trust, and that’s the first step towards getting our lives in our hands! In our own strong hands that know how to sow, to reap, to create, but also how to caress…”*.
The prospect of this Self-Theosis through a nutritious technique is a fact, for the followers of the “Fasting Therapy” movement. Positive thought, avoiding negative emotions and sex without ejaculation, refer directly to Hinduistic methods of meditation and “Tantric Sex”. The separation of foods in good and bad, not only does not exist in the Church and has been condemned, but in The Holy Bible is described as teachings of demons (I Timothy 4:1-3).
The Christian is called to reach “Theosis” and not to evolve, through various techniques, the (imaginary) God inside him. Christian fasting is the mean by which the faithful will be released from the passions that deprive him the grasp of Paradise and not some self-healing method…Besides disease in Orthodoxy is evaluated positively towards the goal of “Theosis”.
The “Energy Diet” promises to put an end to food intolerance, with a simple test. This test: “Is based on the measurement, through electrodes, of the bioelectric condition of the various points of acupuncture, according to the “distribution of the 12 meridians of the body” which were discovered and described by the Chinese, and some extra points discovered by Dr. Reinhold Voll .
The purpose of this test is to assess the energetic and functional organs and tissues by measuring the points of acupuncture so that any damage and malfunction can be located through these points. The conductivity of an organ or a tissue is being measured, so that anomalies can be located in the specific parts that reflect on the function of the body. 
The energy balance of the organism can present disorders and be affected by medicine, poisons, conservatives, viruses, bacteria, foods, electromagnetic waves etc. The body operates as a transmitter and receiver of various electromagnetic messages. The whole human body is a circuit of vibrations which is capable, if submitted to electromagnetic stimulation, to respond with an echo which corresponds to one of those waves. This particular wave is the one corresponding to the frequency of the circuit”. **
We observe the total absence of scientific terminology and an effort to present the occult technique of acupuncture behind a scientific mask. “For acupuncture, the key of diagnosis lies in the examination of the various nuances of the face as well as the hearts pulse. The acupuncturist must be well aware that the internal organs are projected in specific and predefined positions of the facial midline and, and that in the middle of this line respond the lungs, under that the heart, ever lower the liver and even lower the spleen. At both sides of the facial midline, the bowels are being projected, with each having its own specific position. The acupuncturist, according to them, can by examining the nuance of each organ predict not only the development but also the final outcome of the disease. 
The examination of the pulse and the facial nuance, is related to the rules of the “five elements” (wood, fire, earth, metal, water) of the “four seasons” (autumn, winter, spring, summer), of the “eight winds” and the “six pairs” of the “twelve meridians”.
Mans disease, according to them, originates from the imbalance of the “five energies”, and it gets deteriorated if the energy of the sky is not to his favor. These, they say, are “the most hidden secrets of mans destiny”. The most favorable moment to observe the sky’s energy status, in order to perform a correct diagnosis, is during dawn…of New Year’s Day. The five energies of the sky, good or bad, enter man “through the nose” and remain in the heart and the lungs, from where they spread their effect on the body, as the acupuncturists believe.
It’s not easy of course to make a minimum reference on the various diagnoses, and based on which facts they were established, so that they could be the foundation of acupuncture, which can cure, according to them, almost anything!
It still worth mentioning though, on how acupuncture was spread in China starting from the “mythological era”.***
Where is “Energy Diet” based on? The theory of the “Energy Diet” “…is based on the season of the birth, which gives us the biochemical composition of the organism, based on climatological conditions…So people depending on the season of their birth, have a unique chemical composition. Each of us is different”.**     
“Energy Diet” is the application of the occult principles of Acupuncture, Alchemy and Astrology for the creation of the “Super Human” through the selective use of certain foods. Besides according to this methods slogan: "What is food to one, is to others bitter poison" (Titus Lucretius 75 B.C.).**
The “Holy Bible” says: “Do not be carried away by all kinds of strange teachings. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not by ceremonial foods, which are of no value to those who eat them” (Hebrews 13:9).
The teaching of the “New Age” wants us autonomous and entirely cut off from our Lords grace. It wants us to believe with all our soul (positive thought) not to Jesus Christ, but the small “God” hidden inside us, who can come forward by using various techniques. For that reason disease is evaluated negatively and it relies on our own will and the use of various techniques to self-heal. The people of the “New Age” don’t need salvation, don’t need a Savior. The “New Age” can teach them how to be salvaged on their own…

May God Have Mercy.
KOSTAS NAFPLIOTIS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...