Wednesday, 27 November 2013

Καλοί άνθρωποι υπάρχουν παντού. Όμως, Αγίους δεν έχει πουθενά αλλού, παρά μόνο στην Ορθοδοξία μας.


Δεν ισχυρίζομαι ότι όλοι οι Χριστιανοί είναι… Άγιοι. Θέλουν όμως να γίνουν!! Δεν ισχυρίζομαι ότι οι Χριστιανοί δεν έχουν… ελατ­τώματα ή κακίες. Προσπαθούν όμως να τα αποβάλουν!! Πράγματα που δεν τα κάνουν οι «άλλοι», οι εχθροί της εκκλησίας. Δεν ισχυρίζο­μαι ότι δε γίνονται σκάνδαλα στο χώρο της εκκλησίας, αλλά και πού δε γίνονται; Δε γίνονται στα πολιτικά κόμματα; δε γίνονται στις εται­ρείες; δε γίνονται στις ποδοσφαιρικές ομάδες; στους συλλόγους; Παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι γίνονται και θα γίνονται τέτοια πράγματα. 
Αυτό όμως που ισχυρίζομαι είναι ότι οι εφημερίδες, η Τ.V., μιλούν μόνο για τα άσχημα της εκκλησίας που πολλές φορές τα εξογκώνουν και άλλες τόσες τα κατασκευάζουν από το τίποτα. Γιατί αυτή η άδικη συμπεριφορά; Γιατί επιμένουν συνειδητά σ” αυτή την μερική, άρα ψεύ­τικη εικόνα;
Υπάρχουν γεροντάδες που έχουν γίνει γνωστοί στα πέρατα του κό­σμου, στόμα με στόμα, χωρίς ποτέ κάποια εφημερίδα ν” ασχοληθεί μα­ζί τους ή να τους αναφέρει το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση. Υπάρχουν γεροντάδες που για χάρη τους έρχονται άνθρωποι από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από όλα τα μέρη του κόσμου να τους δουν, να συζητήσουν, να βοηθηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι χιλιά­δες, που διηγούνται τα θαύματα και τις ευεργεσίες, που οι ίδιοι προσωπικά απόλαυσαν απ” αυτούς, και με παρρησία διηγούνται τα περιστατι­κά με λεπτομέρειες, καταθέτοντας με ευγνωμοσύνη την προσωπική τους μαρτυρία.
 Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι τέτοιοι γεροντάδες, τέτοιοι Άγιοι δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι η συνω­μοσία της σιωπής των ισχυρών αυτής της γης, γύρω από την ορθοδο­ξία και τους Αγίους της διαλύεται σαν καπνός από τη δύναμη του Θεού. Πάντοτε έτσι γινόταν. Πάντοτε η εκκλησία επολεμείτο είτε φανε­ρά είτε ύπουλα. Πάντοτε η εκκλησία θριάμβευε στο τέλος. Έτσι συμ­βαίνει εδώ και 2.000 χρόνια. Έτσι θα συμβαίνει και στο μέλλον.
Γιατί έτσι προέγραψε τη θριαμβευτική πορεία της μέσα στους αιώνες, ο γλυκύτατος Θεάνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, ο μόνος αληθινός Θεός. «επί ταύτη τη πέτρα, οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματ. ιστ’18).
Άνθρωποι με ελαττώματα υπάρχουν στην κοινωνία, υπάρχουν και στην εκκλησία. Άνθρωποι καλοί υπάρχουν στην εκκλησία, αλλά υπάρ­χουν και στα πολιτικά κόμματα, και στις θρησκευτικές οργανώσεις, και στις ψεύτικες θρησκείες και φιλοσοφίες. Έχει όλος ο κόσμος καλούς ανθρώπους, και ευτυχώς που έχει, γιατί γίνονται παρηγοριά και βοήθεια για το περιβάλλον τους.
 Όμως Αγίους δεν έχει πουθενά αλλού, παρά μόνο στην ορθοδοξία. 

Από το βιβλίο: «ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ»
του Διονυσίου Φαρασιώτου

Πηγή:imverias

Saint Makarios of Egypt- Concerning the truth and excellency of the soul, and how it is tempted by Satan and obtains deliverance


HOMILY 14: 


 1. DO NOT slightly regard the noetic nature of the soul. The immortal soul is a vessel of great price. Observe how great the heaven is and the earth; and yet God took not any great complacency in them, but in thee only. Behold thy own worth and high descent, that the Lord should come on an embassy -- and that not by angels, but in his own person, with the purpose to recall thee that hadst been lost; and to restore to thee the original formation of Adam in his purity. For man was Lord of all, from heaven above to the depths beneath, and pure from sin, [the image] and likeness of God. But through the transgression he is fallen, and wounded, and dead.

2. Question: Is natural concupiscence rooted out by the coming of the Holy Spirit?

 Answer: Sin is rooted out, and man receives the original formation of Adam in his purity. Through the power of the Spirit, he comes up to the first Adam; yea, is made greater than him.

3. Question: Is Satan let loose to a certain degree, or does he make war as he pleases? 

 Answer: If he were permitted to war at pleasure he would put an end to all. If the silversmith and the goldsmith put on fire by rule, for if there is more than enough, the gold and silver is lost; and if man has skill enough to proportion his burdens to his beast, suitable to the strength they have to carry, how much more does God, who knows the capacities of men, loosen the reins of the adverse power in different degrees? In the same proportion, therefore, as any one is able to receive and sustain the fight -- so far is Satan let loose upon him.

4. Question: Does Satan ever be still, and is man freed from the war; or, has he war as long as he lives?  

Answer: Satan at no time sleeps. As long as anyone lives in this world and wears flesh, he finds war. But, when the fiery darts of the wicked one shall be quenched, what then is there that hurts the man? Since he has the King to befriend him, one that gives an helping hand, he receives no manner of damage. For when a man has passed through all degrees and is become the King's friend, can he after that be liable to injury from any one?

5. Christians are clothed with the Spirit, and are at rest. Though war arises from without, they are inwardly fortified with the power of the Lord, and are no more concerned for Satan. Just so, when he tempted our Lord in the wilderness for forty days, what real hurt was it, that he could outwardly approach his body? For within was God. In like manner Christians, though outwardly they are tempted, yet inwardly are they filled with the divine nature, and so nothing is injured. These degrees, if any man attain to them, he is come to the perfect love of Christ and to the fullness of the Godhead. But he that is not so, still inwardly retains the war. He is one hour refreshed in prayer, and another in a state of affliction. For so is the will of the Lord: because such a one is as yet but an infant, he trains him up to the battle; and there spring up in him both light and darkness, and rest and affliction; and that, whatever gifts he has (for many of the brethren have had the gifts of healing, revelation and prophecy), however, not having attained to perfect charity, the war came upon them and they fell. Indeed, if any one comes to perfect love, he is for ever after bound and captivated by grace. But if any one make but small advances towards this, he is still in bondage to fear, and to war, and to falling. 


Translation edited by the Revd D.R. Jennings, with corrections and additional editorial work by the Monachos.net Library Project.

Πόσο κοστίζει ένα θαύμα;


Ἕνα κοριτσάκι, πῆρε τὸν κουμπαρά του κι ἄδειασε τὸ περιεχόμενο. Μέτρησε τρεῖς φορὲς τὰ κέρματά του, γιὰ νὰ μὴν κάνει κανένα λάθος. Ἦταν ἕνα δολάριο καὶ 11 σέντς. Πῆρε τὰ κέρματα καὶ πῆγε στὸ φαρμακεῖο τῆς γειτονιᾶς. .Ὁ φαρμακοποιός, ἐκείνη τὴν στιγμή, μιλοῦσε μὲ ἕνα καλοντυμένο κύριο καὶ δὲν πρόσεξε τὴν μικρή. Τὸ κοριτσάκι ἔκανε κάποιο θόρυβο μὲ τὰ πόδια του, ἀλλὰ τίποτε. Τότε πῆρε ἕνα ἀπὸ τὰ κέρματά της καὶ τὸ χτύπησε πάνω στὸ γραφεῖο του.
- “Τί θέλεις;” τὴν ρωτᾶ κάπως ἐκνευρισμένος ἐκεῖνος. “Δεν βλέπεις, ὅτι μιλῶ μὲ τὸν ἀδελφό μου, ποὺ ἔχω χρόνια νὰ τὸν δῶ”.
. Τότε ἡ μικρή τοῦ εἶπε:
- “Θέλω νὰ σοῦ μιλήσω γιὰ τὸν ἀδελφό μου, ποὺ εἶναι πολὺ ἄρρωστος, καὶ θέλω νὰ ἀγοράσω ἕνα θαῦμα!” – “Συγγνώμη”, τῆς ἀπάντησε αὐτός,” ἀλλὰ δὲν πουλᾶμε θαύματα”. – “Ξέρετε, εἶπε τὸ κοριτσάκι, ὁ ἀδελφός μου ἔχει κάτι στὸ κεφάλι του, ποὺ μεγαλώνει, κι ὁ μπαμπάς μου λέει ὅτι μόνο ἕνα θαῦμα θὰ μᾶς σώσει. Λοιπόν, ποσὸ κάνει ἕνα θαῦμα γιὰ νὰ τὸ ἀγοράσω. Ἔχω χρήματα…” . . Ὁ ἀδελφὸς τοῦ φαρμακοποιοῦ, ποὺ παρακολουθοῦσε μὲ ἐνδιαφέρον τὴν συζήτηση, ρώτησε τὴν μικρὴ τί εἴδους θαῦμα χρειαζόταν ὁ ἀδελφός της.
- “Δὲν ξέρω”, τοῦ ἀπάντησε μὲ μάτια βουρκωμένα. “Ἐκεῖνο ποὺ ξέρω εἶναι, ὅτι χρειάζεται ἐγχείρηση καὶ ὁ μπαμπὰς δὲν ἔχει τὰ χρήματα. Γι’ αὐτό, θέλω νὰ πληρώσω ἐγώ, μὲ τὰ δικά μου χρήματα”.
. Στὴν ἐρώτηση τοῦ καλοντυμένου κυρίου, πόσα λεπτὰ ἔχει, ἡ μικρὴ τοῦ ἀπάντησε: «Ἕνα δολάριο καὶ 11 σέντς, κι ἂν χρειασθοῦν καὶ ἄλλα θὰ τὰ βρῶ».
-“Τί συμπτωση”, χαμογέλασε ὁ καλοντυμένος κύριος. “Εἶναι τὸ ἀκριβὲς ἀντίτιμο γιὰ ἕνα θαῦμα, γιὰ ἕνα μικρὸ ἀδελφό. Ἕνα δολάριο καὶ 11 σέντς!”
. Πῆρε τὰ λεπτά, ἔπιασε τὴν μικρὴ ἀπ’ τὸ χεράκι, καὶ τῆς εἶπε: «Πᾶμε μαζὶ στὸ σπίτι σου γιὰ νὰ δῶ τὸν ἀδελφό σου καὶ τοὺς γονεῖς σου καὶ νὰ κάνουμε τὸ θαῦμα».
. Ὁ καλοντυμένος κύριος ἦταν ὁ Κάρτον Ἄρσμποργκ, ὁ γνωστὸς νευροχειρουργός. Ἡ ἐγχείρηση ἔγινε μὲ ἐπιτυχία καὶ ὁ μικρὸς ἀδελφὸς ἐπέστρεψε στὸ σπίτι του ὑγιής.
- “Η ἐγχείρηση ἦταν ἕνα ἀληθινὸ θαῦμα”, ψιθύρισε ἡ μαμά. “Ἀπορῶ πόσο θὰ κόστισε”. Ἡ μικρούλα χαμογέλασε. Ἤξερε ἀκριβῶς πόσο κοστίζει ἕνα θαῦμα: «ἕνα δολάριο καὶ 11 σέντς, σὺν τὴν πίστη ἑνὸς μικροῦ παιδιοῦ…».
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...