Wednesday, 14 May 2014

Άγιος Νεκτάριος – Η καθαρή καρδιά είναι θρόνος Θεού


Τίποτε δέν εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τήν καθαρή καρδιά, γιατί μιά τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος τοῦ Θεοῦ. Καί τί εἶναι ἐνδοξότερο ἀπό τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ; Ἀσφαλῶς τίποτα. Λέει ὁ Θεός γι’ αὐτούς πού ἔχουν καθαρή καρδιά: «θά κατοικήσω ἀνάμεσά τους καί θά πορεύομαι μαζί τους. Θά εἶμαι Θεός τους, κι αὐτοί θά εἶναι λαός μου» ( Β’ Κορ. 6, 16 )…


Ποιοί λοιπόν εἶναι εὐτυχέστεροι ἀπ’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους;
Καί ἀπό ποιό ἀγαθό μπορεῖ νά μείνουν στερημένοι;
Δέν βρίσκονται ὅλα τ’ ἀγαθά καί τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στίς μακάριες ψυχές τους; Τί περισσότερο χρειάζονται; Τίποτα, στ’ ἀλήθεια, τίποτα! Γιατί ἔχουν στήν καρδιά τους τό μεγαλύτερο ἀγαθό: τόν ἴδιο τόν Θεό!

 Πόσο πλανιοῦνται οἱ ἄνθρωποι πού ἀναζητοῦν τήν εὐτυχία μακριά ἀπό τόν ἑαυτό τους, στίς ξένες χῶρες καί στά ταξίδια, στόν πλοῦτο καί στή δόξα, στίς μεγάλες περιουσίες καί στίς ἀπολαύσεις, στίς ἡδονές καί σ’ ὅλες τίς χλιδές καί ματαιότητες, πού κατάληξή τους ἔχουν τήν πίκρα! Ἡ ἀνέγερση τοῦ πύργου τῆς εὐτυχίας ἔξω ἀπό τήν καρδιά μας, μοιάζει μέ οἰκοδόμηση κτιρίου σέ ἔδαφος πού σαλεύεται ἀπό συνεχεῖς σεισμούς. Σύντομα ἕνα τέτοιο οἰκοδόμημα θά σωριαστεῖ στή γῆ…

Ἀδελφοί μου! Ἡ εὐτυχία βρίσκεται μέσα στόν ἴδιο σας τόν ἑαυτό καί μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού τό κατάλαβε αὐτό. Ἐξετάστε τήν καρδιά σας καί δεῖτε τήν πνευματική της κατάσταση.

Μήπως ἔχασε τήν παρρησία της πρός τόν Θεό; Μήπως ἡ συνείδηση διαμαρτύρεται γιά παράβαση τῶν ἐντολῶν Του; Μήπως σᾶς κατηγορεῖ γιά ἀδικίες, γιά ψέμματα, γιά παραμέληση τῶν καθηκόντων πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον; Ἐρευνῆστε μήπως κακίες καί πάθη γέμισαν τήν καρδιά σας, μήπως γλίστρησε αὐτή σέ δρόμους στραβούς καί δύσβατους;…

 Δυστυχῶς, ἐκεῖνος πού παραμέλησε τήν καρδιά του, στερήθηκε ὅλα τά ἀγαθά κι ἔπεσε σέ πλῆθος κακῶν. Ἔδιωξε τήν χαρά καί γέμισε μέ πίκρα, θλίψη καί στενοχώρια. Ἔδιωξε τήν εἰρήνη καί ἀπόκτησε ἄγχος, ταραχή καί τρόμο. Ἔδιωξε τήν ἀγάπη καί δέχθηκε τό μίσος. Ἔδιωξε, τέλος, ὅλα τά χαρίσματα καί τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού δέχθηκε μέ τό Βάπτισμα καί οἰκειώθηκε ὅλες τίς κακίες ἐκεῖνες, πού κάνουν τόν ἄνθρωπο ἐλεεινό καί τρισάθλιο.


Ἀδελφοί μου! Ὁ Πολυέλεος Θεός θέλει τήν εὐτυχία ὅλων μας καί σ’ αὐτή καί στήν ἄλλη ζωή. Γι’ αὐτό ἴδρυσε τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία. Γιά νά μᾶς καθαρίζει αὐτή ἀπό τήν ἁμαρτία, νά μᾶς ἁγιάζει, νά μᾶς συμφιλιώνει μαζί Του, νά μᾶς χαρίζει τίς εὐλογίες τοῦ οὐρανοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνοιχτή τήν ἀγκαλιά της, γιά νά μᾶς ὑποδεχθεῖ. Ἄς τρέξουμε γρήγορα ὅσοι ἔχουμε βαριά τή συνείδηση. Ἄς τρέξουμε καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕτοιμη νά σηκώσει τό βαρύ φορτίο μας, νά μᾶς χαρίσει τήν παρρησία πρός τόν Θεό, νά γεμίσει τήν καρδιά μας μέ εὐτυχία καί μακαριότητα…


ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΚΗΠΟ ΑΡΕΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΡΗΜΟ ΠΑΘΩΝ!

 

Πηγή

The Feast of Mid-Pentecost and the Pentecostarion

 Icon of the feast of Mid-Pentacost

The fifty days following Pascha until the Feast of Pentecost are known as the period of the Pentecostarion in the Orthodox Church. At the mid-point between these great feasts of Pascha and Pentecost, on the twenty-fifth day which is always a Wedneday, is one of the most beloved feasts for the most devout Orthodox Christians known quit simply as Mid-Pentecost. Mid-Pentecost is to the Pentecostarion what the Third Sunday of Great Lent which honors the Holy Cross is to the period of Great Lent. It is a day which helps us focus on the central theme of the entire period. Whereas the mid-point of Great Lent reminds us to bear up the Cross of Christ bravely so that we may daily die with Christ in order to experience the Resurrection of our Lord, so also the mid-point of the Pentecostarion enlightens us regarding the theme of the fifty days following Pascha - which is the acquisition of the Holy Spirit poured out as a gift upon all the faithful who partake of the living water which is Christ Himself.

The central theme woven throughout the period of the Pentecostarion therefore is water. This becomes the central theme of the period because it is the central theme of the Gospel of John which we read in its entirety during the Pentecostarion and which naturally flows into the Acts of the Apostles which is also read during this period in its entirety. This theme appears for the first time on Pascha itself in the joyous Canon of the Feast of Feasts written by Saint John the Damascene when he invites us to "drink a new drink," not "brought forth from a barren rock," as in the Old Testament under Moses, but which rather "springeth forth from the grave of Christ." Then during the Paschal Divine Liturgy the priest processes with the Gospel and chants loudly from Psalm 67:27 saying: "In the congregations bless ye God, the Lord from the well-springs of Israel."

When Renewal or Bright Week is over the Church wisely sets up two Sundays in which to abolish all doubts concerning the Resurrection of Christ, that of the Sunday of Saint Thomas and the Sunday of the Myrrh-bearing Women. This is done in order to ensure that we all partake of the living water that only the risen Lord can give. The following three Sundays, as we approach Pentecost, the theme of water becomes more and more central in the hymns of the Church. Thus we are found one Sunday at the Sheep's Pool with the Paralytic, then at the Well of Jacob with the Samaritan Woman, and finally at the Pool of Siloam with the Blind Man. During this festive period we hear concerning the "living water" which if one partakes of "he will never thirst". We are taught that it is our Savior Himself who is this living water, and we partake of Him through the baptismal waters and the Cup of Life which issued forth from His side at His crucifixion unto remission of sins and life everlasting. Then on Pentecost we have grace rained upon our parched souls and bodies so that we may be fruitful and have a great harvest as we hear from the holy Gospel on that day: "If any man thirst, let him come unto Me and drink". Finally the Pentecostarion concludes with the Feast of All Saints, that is those who partook of the "waters of piety", which is the harvest of the outpouring of the Holy Spirit.

The Fathers teach us that the feast of Mid-Pentecost stands in the middle of the fifty-day period from Pascha to Pentecost as a mighty flowing river of divine grace which have these two great feasts as its source. Pascha and Pentecost are united in Mid-Pentecost. Without Pascha there is no Pentecost and without Pentecost there is no purpose to Pascha.

We read the following entry in The Great Horologion that further explains the details of the feast:

"After the Saviour had miraculously healed the paralytic, the Jews, especially the Pharisees and Scribes, were moved to envy and persecuted Him, and sought to slay Him, using the excuse that He did not keep the Sabbath, since He worked miracles on that day. Jesus then departed to Galilee. About the middle of the Feast of Tabernacles, He went up again to the Temple and taught. The Jews, marveling at the wisdom of His words, said, 'how knoweth this man letters, having never learned?' But Christ first reproached their unbelief and lawlessness, then proved to them by the Law that they sought to slay Him unjustly, supposedly as a despiser of the Law, since He had healed the paralytic on the Sabbath.

"Therefore, since the things spoken of by Christ in the middle of the Feast of the Tabernacles are related to the Sunday of the Paralytic that is just passed, and since we have already reached the midpoint of the fifty days between Pascha and Pentecost, the Church has appointed this present feast as a bond between the two great Feasts, thereby uniting, as it were, the two into one, and partaking of the grace of them both. Therefore today’s feast is called Mid‐Pentecost, and the Gospel Reading, 'At Mid‐feast'—though it refers to the Feast of the Tabernacles—is used.

"It should be noted that there were three great Jewish feasts: the Passover, the Pentecost, and the Feast of Tabernacles. Passover was celebrated on the 15th of Nissan, the first month of the Jewish calendar, which roughly coincides with our March. This feast commemorated that day on which the Hebrews were commanded to eat the lamb in the evening and anoint the doors of its houses with its blood. Then, having escaped bondage and death at the hands of the Egyptians, they passed through the Red Sea to come to the Promised Land. It is called 'the feast of Unleavened Bread,' because they ate unleavened bread for seven days. Pentecost was celebrated fifty days after Passover, first of all, because the Hebrew tribes had reached Mount Sinai after leaving Egypt, and there received the Law from God; secondly, it was celebrated to commemorate their entry into the Promised Land, where also they ate bread, after having been fed with manna forty years in the desert. Therefore, on this day they offered to God a sacrifice of bread prepared with new wheat. Finally, they also celebrated the Feast of Tabernacles from the 15th to the 22nd of 'the seventh month,' which corresponds roughly to our September. During this time, they lived in booths made of branches in commemoration of the forty years they spent in the desert, living in tabernacles, that is, in tents (Ex. 12:10‐20; Lev. 23 LXX). "

The Feast of Mid-Pentecost is celebrated for an entire week until the following Wednesday, making it an eight day feast. During this entire time the hymns of Mid-Pentecost are joined with that of Pascha. Because of the theme of water, traditionally the Church celebrates the Lesser Blessing of the Waters on this day, preferably with a procession with the Holy Cross to a water spring.

The theme of the feast not only invokes water, but even more central to the Gospel chronology it honors Christ as Teacher and Wisdom as He reveals Himself between the stories of the Paralytic and that of the Blind Man. During this time we are told: "Now about the middle of the feast Jesus went up into the temple, and taught...Jesus answered them, and said, 'My doctrine is not mine, but his that sent me. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself'" (John 7:14-30). The icon for this feast depicts the young Jesus teaching the elders in the Temple (Luke 2:46, 47) at which time Jesus first revealed Himself as a teacher or rabbi. Traditional Orthodox icons will depict Jesus as larger than the elders, showing his superior spiritual status.

Since the hymns of the Church invoke and praise our Lord as the Wisdom of God spoken of in the Book of Proverbs, it is traditional that all churches named after Holy Wisdom or Hagia Sophia celebrate their feast on this day. In fact, Greek scholar Constantine Kalokyre has written a study titled "The Churches of the Wisdom of God and the Date of their Celebration", which appeared in the periodical Saint Gregory Palamas, no. 71 (723) (1988), pp. 538-617. In this study he comes to the conclusion that the Great Church of Hagia Sophia in Constantinople celebrated its feast day on Mid-Pentecost.

Source:www.pravoslavie.ru/english

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε θέματα Γάμου

 

Γιατί ονομάζουμε τον γάμο μυστήριο; Τι το μυστηριώδες έχει;

Δεν τον ονομάζουμε μυστήριο επειδή έχει κάτι το ακατανόητο, όπως η κοινόχρηστη σημασία υπονοεί. Μυστήριο είναι κάθε συνάντηση κτιστού και ακτίστου, δηλαδή Θεού από τη μία και ανθρώπου από την άλλη. Και στον εκκλησιαστικό γάμο έχουμε μια τέτοια συνάντηση, μάλλον μια ένωση, όπως ακριβώς είναι μυστήριο η ενανθρώπηση του Θεού ή η Θεία Λειτουργία. Φυσικά μία τέτοια συνάντηση υπερβαίνει τη δυνατότητα του μυαλού μας να την κατανοήσει πλήρως.

Πώς συναντάται ο Θεός με τον άνθρωπο στον γάμο;

Όπως ακριβώς στη Θεία Ευχαριστία. Εκεί προσφέρουμε τα υλικά δώρα μας (ψωμί και κρασί) στον Θεό και Αυτός μας τα επιστρέφει αγιασμένα, ως Θεία Κοινωνία. Έτσι και στον γάμο προφέρουμε την ένωσή μας στον Θεό και την λαμβάνουμε πίσω αγιασμένη.

Τι σημαίνει στην πράξη ότι ο Θεός επιστρέφει με τον γάμο πίσω την ένωσή μας αγιασμένη;

Για να το αντιληφθούμε αυτό χρειάζεται να θυμηθούμε το ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάζεται στην ακολουθία του γάμου. Πρόκειται για το πρώτο θαύμα του Χριστού, που έγινε στην Κανά. Εκεί, όταν τελειώσε το κρασί ο Χριστός ζήτησε να γεμίσουν έξι πέτρινες στάμνες με νερό και κατόπιν να το σερβίρουν. Ήταν πια κρασί και ο γαμπρός απόρησε. Κάλεσε τον υπεύθυνο του τραπεζιού και του είπε: “Όλος ο κόσμος βάζει στην αρχή το καλύτερο κρασί και κατόπιν το κατώτερο. Συ γιατί κράτησες το καλό για το τέλος;” (Ιωάν. 2, 1-11).
Τα θαύματα του Χριστού και των αγίων ονομάζονται σημεία, δηλαδή σημάδια μιας άλλης πραγματικότητας. Στην περίπτωση αυτή ο Κύριος μας δείχνει ποιά είναι η φυσική φορά των πραγμάτων χωρίς την Χάρη του Θεού και ποιά με αυτήν. Χωρίς τη συνάντηση Θεού και ανθρώπου στον γάμο, η φυσική του πορεία είναι να φθίνει και να κουράζεται. Όταν πραγματοποιηθεί η ένωση αυτή, ο φυσικός δεσμός ενσωματώνεται στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία και λαμβάνει δυναμισμό απροσμέτρητο.

Γιατί η Εκκλησία είναι κατά των προγαμιαίων σχέσεων;

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...