Monday, 24 September 2012

Γέροντας Παϊσιος, Πρέπει νά είμαστε άγωνιστές


ΛΕΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ.. 
<<Πρέπει νά είμαστε άγωνιστές καί όχι μόνο θαυμαστές.
Δέν ώφελεί νά θαυμάζουμε μόνο τούς Άγίους,χρειάζεται
νά μπούμε στό στάδιο,νά άνασκουμπωθούμε καί νά
παλαίψουμε.Πολλοί συνηθίζουν νά κάθωνται άναπαυτικά
στής πολυθρόνες,νά τρώνε πασατέμπο καί νά χειροκροτούν
χωρίς νά άγωνίζονται,¨'Ετσι όμως δέν γίνεται προκοπή>>.


Γέροντας Τύχων Αγιορείτης-Για την ΚαλοπέρασηΠολύ στενοχωριόταν, όταν έβλεπε καλοθρεμμένο νέο, και περισσότερο, όταν έβλεπε καλοθρεμμένο Καλόγηρο, επειδή δεν ταιριάζουν τα παχιά με το Αγγελικό Σχήμα.
Μια μέρα τον επισκέφτηκε ένας λαϊκός πολύ χονδρός και του λέει:
- Γέροντα, έχω πόλεμο σαρκικό με βρώμικους λογισμούς, πού δεν μ' αφήνουν καθόλου να ησυχάσω.
Ό Παπα - Τυχών του είπε:
- Εάν, παιδί μου, εσύ θα κάνης υπακοή, με την Χάρη του Χρίστου εγώ θα σε κάνω Άγγελο. Να λες, παιδί μου, συνέχεια την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ,ελέησόν με, και να περνάς όλες τις ήμερες με ψωμί και νερό, και το Σάββατο και την Κυριακή να τρως φαγητό με λίγο λάδι. Να κάνης και από εκατόν πενήντα μετάνοιες την νύκτα και να διαβάζης μετά την Παράκληση της Παναγίας και ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο και το Συναξάρι του Αγίου της ημέρας.
Μετά από έξιμήνες, πού τον ξαναεπισκέφτηκε, ο Γέροντας δεν μπόρεσε να τον γνωρίση, γιατί είχαν φύγει όλα τα περίσσια παχιά, και με ευκολία πια χωρούσε από την στενή πόρτα του Ναού του. Ό Γέροντας τον ρώτησε:
- Πώς περνάς τώρα, παιδί μου;

Κι εκείνος απήντησε:
- Τώρα νιώθω πραγματικά σαν Άγγελος, γιατί δεν έχω ούτε σαρκικές ενοχλήσεις ούτε και βρώμικους λογισμούς και αισθάνομαι πολύ ελαφρός,πού έφυγαν τα πάχη.

Archimandrite Aimilianos On Marriage: The Great Sacrament


 by Archimandrite Aimilianos of Simonopetra, Mount Athos.


Nobody would dispute that the most important day in a person's life, after his birth and baptism, is that of his marriage. It is no surprise, then, that the aim of contemporary worldly and institutional upheavals is precisely to crush the most honorable and sacred mystery of marriage. For many people, marriage is an opportunity for pleasures and amusements. Life, however, is a serious affair. It is a spiritual struggle, a progression toward a goal—heaven. The most crucial juncture, and the most important means, of this progression is marriage. It is not permissible for anyone to avoid the bonds of marriage, whether he concludes a mystical marriage by devoting himself to God, or whether he concludes a sacramental one with a spouse.
Today we will concern ourselves primarily with sacramental marriage. We will consider how marriage can contribute to our spiritual life, in order to continue the theme of our previous talk.We know that marriage is an institution established by God. It is "honorable" (Heb 13.4). It is a "great mystery" (Eph 5.32). An unmarried person passes through life and leaves it; but a married person lives and experiences life to the full.
One wonders what people today think about the sacred institution of marriage, this "great mystery", blessed by our Church. They marry, and it's as if two checking accounts or two business interests were being merged. Two people are united without ideals, two zeros, you could say. Because people without ideals, without quests, are nothing more than zeros. "I married in order to live my life", you hear people say, "and not to be shut inside four walls". "I married to enjoy my life", they say, and then they hand over their children—if they have children—to some strange woman so they can run off to the theater, the movies, or to some other worldly gathering. And so their houses become hotels to which they return in the evening, or, rather, after midnight, after they've had their fun and need to rest. Such people are empty inside, and so in their homes they feel a real void. They find no gratification there, and thus they rush and slide from here to there, in order to find their happiness. 

They marry without knowledge, without a sense of responsibility, or simply because they wish to get married, or because they think they must in order to be good members of society. But what is the result? We see it every day. The shipwrecks of marriage are familiar to all of us. A worldly marriage, as it is understood today, can only have one characteristic—the murder of a person's spiritual life. Thus we must feel that, if we fail in our marriage, we have more or less failed in our spiritual life. If we succeed in our marriage, we have also succeeded in our spiritual life. Success or failure, progress or ruin, in our spiritual life, begins with our marriage. Because this is such a serious matter, let us consider some of the conditions necessary for a happy, truly Christian marriage. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...